Scheidingscoach

Bij een scheiding ga je als partners uit elkaar, maar jullie blijven altijd samen ouders. Dit is niet altijd gemakkelijk, zeker niet in het begin. Zoveel onzekerheden, vragen en emoties waar je door overspoeld raakt. Dit mag er zijn en het is heel gewoon dat je een periode minder functioneert dan je zou willen. Ook binnen het ouderschap.

Saam helpt jou of jullie om de impact van de scheiding op jullie kind zo klein mogelijk te houden.
Ouderschap-
bemiddeling
Als jullie uit elkaar gaan of zijn, scheiden de kinderen mee. Ja, een scheiding heeft impact op de kinderen en invloed op hun ontwikkeling. En nee, dit is niet per definitie schadelijk, dat is het pas als conflicten of strijd voortduren. Of wanneer een ouder onvoldoende erkend of geaccepteerd wordt.

Ouderschap bemiddeling helpt jullie bij verbetering van de onderlinge samenwerking en communicatie betreffende de kinderen en hun opvoeding. Bij voorkeur in een gezamenlijk traject of anders middels individuele coaching. De belangrijkste uitgangspunten zijn gelijk en altijd met focus op verandering begint bij jezelf; inzetten op eigen aandeel, opvoedsituatie en cirkel van invloed; reageren vanuit een kalm brein; geweldloze communicatie; versterken van de verbinding ouder-kind; ondersteunen van je kind en invloed van het netwerk.
SCHIP-aanpak
De SCHIP-aanpak is gericht op het voorkomen en verminderen van problematiek bij scheiding. Vanuit een rouwperspectief. Conflicten op ex-partnerniveau worden geregeld uitgespeeld op ouderniveau. Er dient dus aandacht te zijn voor de pijn onder het conflict. Het verlies. De rouw. Dit draagt bij aan het voorkomen en oplossen van een vechtscheiding.

Verlies omvat niet enkel je partner, maar ook gedeeltelijk verlies van de kinderen, verlies van vertrouwen, bestaande financiële zekerheden, (deels) sociale omgeving, huis en haard, etc. De SCHIPaanpak richt zich op het verlies dat onder het conflict ligt. Hierdoor ontstaat verzachting. Beide partners hebben iets verloren.

In vijf fasen wordt er gebouwd aan herstel van vertrouwen. Het helpt jullie om de partnerrelatie goed af te hechten. Niet loslaten, maar het opnieuw met elkaar verbinden, als partners in ouderschap na scheiding! Zo kunnen jullie goed voor de kinderen blijven zorgen.
“Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beiden te zien.”
Reinhold Niebuhr
Parallel solo ouderschap
Daar waar een strijd voortduurt en samenwerking maar niet lukt, wordt een kind emotioneel te zwaar belast en lijdt onnodig.  Hier biedt parallel solo ouderschap een oplossing. En ja, dit is ook mogelijk bij co-ouderschap.

Soms helpt het het gezin, om hen te verlossen van de druk om de dingen samen te doen. Dit geeft vaak zoveel lucht, ontspanning, rust voor ieder gezinslid, dat het juist ten gunste is van de kinderen, hun ontwikkeling en de verbinding van het kind met iedere ouder.

Parallel solo ouderschap is als het ware het onafhankelijk van elkaar invullen van eigen ouderschap. Communicatie wordt tot een minimum beperkt en emotionele betrokkenheid is nihil.  Er zijn wél voorwaarden en bij voorkeur is of wordt er een afsprakenkader gemaakt.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek?

Heb je een vraag of wil je weten of Saam ook jullie kan helpen?
Bel of mail we denken graag met je mee.

Ook voor een kosteloos kennismakingsgesprek!