Mediation

Scheiden is niet eenvoudig, er komt veel op je af. Terwijl je in een rollercoaster van emoties en gedachten zit, wordt er van je verwacht dat je allerlei dingen regelt. En ook nog eens samen met degene met wie jouw  verdriet, boosheid of teleurstelling samen hangt.
Voorop staat dat jullie er in goed onderling overleg samen uit willen komen.
Hoe dan?!
Haastige spoed is zelden goed
Dit geldt  zeker ook voor een scheiding met kinderen.  Aan veel complexe scheidingssituaties ligt ten grondslag een snel doorlopen, niet goed overdacht scheidingstraject.
Het is aantrekkelijk om alles snel te doorlopen, van elkaar af te zijn en de blik op de toekomst te richten. De ervaring leert dat deze ouders op een later moment alsnog gedoe krijgen of in de rechtbank belanden. Dus als je écht goed wil scheiden neem je daar de tijd voor.

Maatwerk! Want niet één situatie en scheiding is hetzelfde. Ik pas mij aan aan jullie situatie, wensen en mogelijkheden. Ik houd het tempo erin, zonder iets te overhaasten. Samen gaan we voor realistisch uitvoerbare én duurzame oplossingen, zodat ook op de lange termijn problemen voorkomen worden.

Verder kenmerkt mijn aanpak zich dat ik de belangen van het kind altijd voorop stel en zijn stem (weer) zichtbaar en hoorbaar maak. Ook in jullie scheidingsproces zal er extra aandacht zijn voor jullie kind en jouw ouderschap.
Waarom mediation bij scheiding?
Een rechter staat boven partijen, een advocaat naast een partij en een mediator staat tussen partijen.

Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die samen met jullie het hele proces van een scheiding zal doorlopen.  Ik geef uitleg en denk pro-actief mee en zorg ervoor dat alle belangrijke onderwerpen besproken worden, zoals de verzorging en opvoeding van de kinderen, huis, hypotheek, inboedel, alimentatie, pensioen, besteedbaar inkomen na scheiding etc. Er is aandacht voor wederzijdse emoties en discussies worden in goede banen geleidt.
Dit geeft overzicht, duidelijkheid en rust.

De kracht van mediation is dat jullie zelf de regie behouden, invloed hebben op de oplossing en samen bepalen  welke afspraken jullie maken.  Dit bespaart extra verdriet, kosten en de procedure is sneller  dan een gerechtelijke procedure met twee advocaten.
Het ouderschapsplan
Een ouderschapsplan is bij wet verplicht. Uitgangspunt is dat ouders in dit document wederzijdse gedragingen en duurzame afspraken betreffende de kinderen beschrijven. Denk hierbij aan de verdeling van zorg- en opvoedtaken, vakantieregeling, communicatie over de kinderen en kinderalimentatie.

Het is geen statisch document. Soms blijken afspraken in de praktijk niet (meer) haalbaar. Kinderen ontwikkelen en worden ouder, waarmee hun behoeften ook veranderen. Ook andere veranderingen kunnen een aanpassing van de gemaakte afspraken nodig maken, zoals de komst van nieuwe partners, een verhuizing of een andere baan. Een evaluatie van het ouderschapsplan en gemaakte afspraken herzien is om de zoveel tijd dan ook raadzaam.

Familie mediation en meer
Familie ruzies komen in de beste families voor. De gevolgen van een ruzie of conflict in de familie kunnen groot zijn en hebben vaak (emotionele) impact op meerdere familieleden. Mediation kan dan helpen. Als mediator ben ik onafhankelijk en neutraal en zorg ik voor een veilige sfeer. Ieder krijgt de ruimte om zijn verhaal te doen. Uitermate geschikt voor volwassen kinderen onderling of met een ouder(s).

Ben je zwanger of verwacht je een kind, maar zijn jij en de andere toekomstige ouder niet (meer) samen? Juist dan is het van belang om zo vroeg mogelijk afspraken over jullie kind, de opvoedsituatie en het gescheiden opgroeien te maken. Meer weten? Neem contact op voor de mogelijkheden, liefst nog voor de bevalling. Dat kan een hoop gedoe voorkomen.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek?

Heb je een vraag of wil je weten of Saam ook jullie kan helpen?
Bel of mail we denken graag met je mee.

Ook voor een kosteloos kennismakingsgesprek!