Kwaliteit en professionaliteit

Saam – Praktijkvoor Pedagogiek en Mediation

Saam werkt als Pedagoog en Jeugd- en gezinsprofessional volgens de richtlijnen van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (hierna: SKJ). Het SKJ is het beroepsregister voor professionals in de jeugdzorg en ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing.

Niet tevreden - zorg vanuit de jeugdwet

De jeugdige staat centraal in de hulpverlening. De mening van de jeugdige en diens ouders/verzorgers is voor Saam van groot belang. Soms is iemand niet zo tevreden. Saam wil altijd open staan voor de mening van de ander en onderzoeken hoe het komt dat iemand ontevreden is. Daarom spant Saam zich al tijdens de hulpverlening in om verschillen in visie op wat goede hulpverlening is te bespreken. Saam streeft naar een hoge kwaliteit van zorg. Het kan echter voorkomen dat u een minder prettige ervaring hebt gehad tijdens de begeleiding of wellicht verbeterpunten heeft gezien. Saam waardeert het als u dit kenbaar maakt. Samen kan er dan gezocht worden naar een verbetering of oplossing. Blijft de onvrede, ook na gesprek, bestaan, dan kunt u een klacht indienen.

Met uw onvrede of klachten kunt u het onderstaande doen:
  1. Stuur een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en uw klacht naar info@praktijksaam.nl. De  klacht zal serieus worden bekeken en samen met u over in gesprek worden gegaan. U kunt zich hierbij laten ondersteunen door een onafhankelijke vertrouwenspersoon Jeugdhulp, van Zorgbelang Brabant. Zij kunnen met u meedenken, adviseren, ondersteunen in gesprek met jeugdhulpverlening en ook ondersteunen bij een eventuele klacht om samen tot een passende oplossing te komen.
  2. Saam is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde jeugdhulp. De klachtfunctionaris van de klachtencommissie onderzoekt de klacht, bemiddelt eventueel en adviseert zo nodig maatregelen om de klacht op te lossen. Meer informatie over Klachtenportaal Zorg:  https://klachtenportaalzorg.nl.
  3. Mocht u er desondanks niet samen uitkomen, kunt u bij het college van toezicht van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd een klacht indienen. De klacht moet gaan over beroepsmatig handelen. Meer informatie over SKJ: https://skjeugd.nl.

Niet tevreden - mediation?

Als Familie Mediator is Floortje lid van de Nederlandse Mediators Vereniging. Ook staat Floortje als ADR practitioner, ADR negotiator en ADR conflictcoach ingeschreven in het internationaal ADR register. ADR practitioners voldoen aan de vereisten voor permanente opleiding, hebben gedragsregels en procedurevereisten. Meer informatie over ADR, de gedragsregels en procedure vereisten via de website: https://adr-register.com.

Saam streeft naar een hoge kwaliteit van zorg en de klant staat daarbij centraal. Het kan echter voorkomen dat u een minder prettige ervaring hebt gehad tijdens de begeleiding of wellicht verbeterpunten heeft gezien. Soms is iemand niet zo tevreden. Saam wil altijd open staan voor de mening van de ander en onderzoeken hoe het komt dat iemand ontevreden is. Daarom spant Saam zich al tijdens de begeleiding in om eventuele ongenoegen of eventuele verschillen van inzicht te bespreken. Saam waardeert het als u dit kenbaar maakt. Samen kan er dan gezocht worden naar een verbetering of oplossing. Blijft de onvrede, ook na gesprek, bestaan, dan kunt u een klacht indienen. Met uw onvrede of klachten kunt u het onderstaande doen:
  1. Stuur een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en uw klacht naar info@praktijksaam.nl. De klacht zal serieus worden bekeken en samen met u over in gesprek worden gegaan.
  2. Mocht u er desondanks niet samen uitkomen, kunt u bij het ADR register eenklacht indienen.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek?

Heb je een vraag of wil je weten of Saam ook jullie kan helpen?
Bel of mail we denken graag met je mee.

Ook voor een kosteloos kennismakingsgesprek!